Voor 23:00 besteld, dezelfde dag verstuurd •  Gratis verzending v.a. €60  •  30 dagen bedenktijd

Trustpilot
Trustpilot

Privacyverklaring

FITT Wear BV, gevestigd aan Tinstraat 13, 4823 AA Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.fittwear.nl
Tel: 076 5269580
E-mail: info@fittwear.nl
Alexander Aerts is de Functionaris Gegevensbescherming van FITT Wear BV. Hij is te bereiken via alexander@sawear.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FITT Wear BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
  te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
  onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sawear.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FITT Wear BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • FITT Wear BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
  aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • FITT Wear BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en
  diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • FITT Wear BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FITT Wear BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FITT Wear BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FITT Wear BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens na het plaatsen van een order

Na het plaatsen van een order is de bewaartermijn 7 jaar t.b.v. de debiteuren administratie en de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar hiervoor. Dit betreft, NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens.

Persoonsgegevens via website

Als je geen order geplaatst hebt, dan worden er geen gegevens opgeslagen behalve gegevens die via
een cookies verzameld worden. Zie ook hieronder.
Deze gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard. Deze gegevens bestaan uit;

Google Analytics – Wanneer iemand https://www.sawear.nl bezoekt gebruiken wij de dienst van een derde partij, Google Analytics, om standaard internet log informatie te verzamelen en details van gedragspatronen van bezoekers. We doen dit om dingen te achterhalen zoals het aantal bezoekers aan de verschillende delen van de website Deze informatie wordt alleen gebruikt op een manier waardoor niemand wordt geïdentificeerd. Wij doen geen enkele poging, en staan Google dit ook niet toe, om de identiteit vast te stellen van diegenen die onze website bezoeken.

Persoonsgegevens na sollicitatie

Persoonsgegevens na een sollicitatie worden maximaal 6 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

FITT Wear BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Buiten dit worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FITT Wear BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FITT Wear BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FITT Wear BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sawear.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

FITT Wear BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FITT Wear BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sawear.nl.